Klima na Vlašiću – Babanovcu

Planina Vlašić ima planinsku klimu, sudeći po nadmorskoj visini, položaju između Jadranskog mora na jugu i Panonije na sjeveru. Prosječna ljetna temperatura je 14,2*C (60,8*F). Sa druge strane, prosječna zimska temperatura je 1*C ( 29*F). Snijeg pada svake godine i…

Ski liftovi na Vlašiću

Liftovi na Vlašiću 1. “Ugar” sa kapacitetom od 800 skijaša za jedan sat (ne radi), 2. “Markovac” sa također 1300 skijaša po satu (radi), 3. dupli, sidro-lift “Babanovac” kapaciteta 2100 skijaša po satu (radi) 4. posljednje izgradjeni ski-lift “Visovi” ima…