Putokaz do Vlašića – SRC Babanovac

Sportsko-rekreacijski centar Babanovac (1260NM) na Vlašiću povezan je sa Travnikom dvjema asfaltnim saobraćajnicama, prilazni put R-413 i R-413a. Udaljenost Travnik – Babanovac je 28km via Turbe (R-413), malo mjesto udaljeno 7km od Travnika kada se ide prema Bihaću. Druga moguća veza Travnik…

Geografski položaj planine Vlašić

Planina Vlašić se nalazi u samom centru Bosne i Hercegovine. Kako je Federacija Bosne i Hercegovine trenutno podijeljena na kantone,  Vlašić je smješten u Srednjobosanskom kantonu. Nadmorska visina Vlašića iznosi 1943m najviši vrh Paljenik. Vlašićka visoravan je visoka 1300m, a…

O planini Vlašić – Babanovac

Vlašić je visoka planinska prepreka, koja se nalik ogromnoj tvrđavi nadnosi nad okolinom. Ona zauzima značajno mjesto u turističkoj ponudi ovog područja zahvaljujući njenim šumama, pašnjacima i brojnim izvorima. Najviši vrh Paljenik dostiže 1943 metara nadmorske visine. Ova planinska ljepotica…

Klima na Vlašiću – Babanovcu

Planina Vlašić ima planinsku klimu, sudeći po nadmorskoj visini, položaju između Jadranskog mora na jugu i Panonije na sjeveru. Prosječna ljetna temperatura je 14,2*C (60,8*F). Sa druge strane, prosječna zimska temperatura je 1*C ( 29*F). Snijeg pada svake godine i…

Ski liftovi na Vlašiću

Liftovi na Vlašiću 1. “Ugar” sa kapacitetom od 800 skijaša za jedan sat (ne radi), 2. “Markovac” sa također 1300 skijaša po satu (radi), 3. dupli, sidro-lift “Babanovac” kapaciteta 2100 skijaša po satu (radi) 4. posljednje izgradjeni ski-lift “Visovi” ima…

Prirodne ljepote Vlašića

RIJEKA UGAR Rijeka Ugar je desna pritoka Vrbasa. Izvire pod obroncima Vlašića na sjeverozapadnoj strani i u velikom padu dubi kaskadno korito, stiješnjeno kamenim blokovima, sabirući usput vode iz mnoštva potoka, vododerina i planinskih vrela. Ukupna dužina toka je 44,25…

Korisne informacije za Vlašić – Babanovac

Privatan smještaj – planina Vlašić, SRC Babanovac Pod pojmom “privatni smještaj” podrazumjeva se smještaj u vikendicama, vikend kućama. Vikendice su opremljene sa svim sadržajima za boravak u njima (što se tiče kuhinje, ona je kompletno opremljene sa osnovnim namirnicama koje…