Zračna banja

Zrak na Vlašiću pozitivno utiće na krvnu sliku, a posebno se preporučuje svim bolesnicima (bronhitis, plućna oboljenja), te osobama u postoperativnom periodu, djeci, starijim osobama, sportskim ekipama itd.

Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine, vladari su planirali da prave kliniku za vaskularna oboljenja i centar za oporavak nakon teških operacija. Destinacija gdje su planiraki da prave ovakve centre naziva se Mačkovac, i do dan danas na toj destinaciji ne nalazi se ni jedan takav objekat.